Still I.jpg

12 CItizens

SYNOPSIS

A dissenting public prosecutor is summoned to sit in a mock jury for a real murder case he is working on. As more facts explored and debates conducted, he and his 11 peers, coming from many walks of the society, find the truth is not as obvious as it seemed.

ABOUT THE FILM

Genre: Drama

Country: China

Year: 2014

Duration: 108 min

Director: XU Ang

Language(s): Chinese

Subtitles: English

Producer: WANG Luna

Screenplay: LI Yujiao;  HAN Jinglong, XU Ang 

Cinematographer: CAI Tao

Editor:  WANG Gang

Sound:  XIA Jiankui

Principal Cast:  HE Bing; HAN Tongsheng; QIAN Bo; MI Tiezeng; LI Guangfu; ZHAO Chunyang; WANG Gang; GAO Dongping; ZHANG Yongqiang; BAN Zan; LIU Hui; LEI Jia