фестивалдын фильмдери

ЭАКФ ачылыш фильми

Али жана  Нино / Великобритания , Азербайджан

Али жана  Нино / Великобритания , Азербайджан

ЭАКФ жабылыш фильми

Операция Кромит  Түштүк Корея  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Операция Кромит Түштүк Корея

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери


конкурс программасы

3000 тун - Иордания  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

3000 тун - Иордания

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Кара Тоок -Непал  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери    

Кара Тоок -Непал

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

 

 
Атанын керээзи - Кыргызстан  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Атанын керээзи - Кыргызстан

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Карма - Тайланд  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери    

Карма - Тайланд

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

 

Студент - Орусия   Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Студент - Орусия 

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Көк чөптүн үстүндө сары гүлдөр - Вьетнам  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Көк чөптүн үстүндө сары гүлдөр - Вьетнам

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Көлөкө доору -  Түштүк Корея  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Көлөкө доору - Түштүк Корея

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Каландардын Суугу - Турция  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Каландардын Суугу - Турция

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
Идол - Палестина  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Идол - Палестина

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Мах жана Мир - Пакистан  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери  

Мах жана Мир - Пакистан

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

Аты жок - Бангладеш  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Аты жок - Бангладеш

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Аманат - Казахстан  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Аманат - Казахстан

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Эль Класико - Ирак  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Эль Класико - Ирак

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
Изилдөө - Индия   Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Изилдөө - Индия 

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Момундук- Малайзия  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери  

Момундук- Малайзия

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

Абдан чоң атуу - Ливан  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Абдан чоң атуу - Ливан

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Расмий Тандоо

Асура: наадандын шаары - Түштүк Корея       

Асура: наадандын шаары -Түштүк Корея

 

 

 

 
Жер титирөө - Армения  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Жер титирөө - Армения

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
Сактангыла балдар! - Тайвань  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Сактангыла балдар! - Тайвань

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Менин өлтүргүчүм - Орусия /Якутия  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Менин өлтүргүчүм - Орусия /Якутия

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
Бейиш - Орусия  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Бейиш - Орусия

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
Картограф -  Түштүк Корея

Картограф - Түштүк Корея

Зоология  - Орусия

Зоология  - Орусия

Окуучу - Сингапур    Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери  

Окуучу - Сингапур

 

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

 
Ишеним - Монголия     

Ишеним - Монголия

 

 

 
Леопард тиштебейт- Шри-Ланка       

Леопард тиштебейт- Шри-Ланка

 

 

 

Менин уулумдун эскерүүлөрү  - Япония  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Менин уулумдун эскерүүлөрү  - Япония

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
РЭД - Орусия       

РЭД - Орусия

 

 

 

 
Биздин дүйнө -  Түштүк Корея

Биздин дүйнө - Түштүк Корея

Сюань Цзан- Кытай    Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери  

Сюань Цзан- Кытай

 

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

Чөлдун  гүлу-  Түштүк Корея    Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери  

Чөлдун  гүлу- Түштүк Корея

 

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

 
Халал суйуу - Ливан  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Халал суйуу - Ливан

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 
Апа - Монголия       

Апа - Монголия

 

 

 

 Палиге жол  - США     

 Палиге жол  - США

 

 

 
Энеге апарган жол - Казахстан  Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери  

Энеге апарган жол - Казахстан

Алтын Глобус сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

Оскар сыйлыгынын “Мыкты чет элдик кино” номинациясынын талапкери

 

 
Тайрус - АКШ

Тайрус - АКШ